Ottomania Török-Magyar Baráti Társaság Bemutatkozás
NEVÜNK A /H/ ARCÉLÜNK
Nem tév és rögeszme foglyai , hanem a hétévszázadig fennálló Oszmán Birodalom szellemi, nyelvi, és tárgyi örökségeiért rajongók, azok minél tökéletesebb ismeretéért és megismertetéséért igyekvők közössége vagyunk. A Magyar-Török Baráti Társaság Egri Tagozatának részlegeként működünk. A baráti társaság nem csupán helyi és környékbeli tagokból áll. A világ bármely sarkában élő érdeklődőket - szakembereket, kutatókat, rajongókat , utazókat, tollforgatókat az Oszmán Birodalom területén művelt zeneművészet szeretőit ,művelőit és háztartásbelieket - is szívesen várunk! Társaságunk nem cég vagy haszon-hajhász vállalkozás. Alapítvány, amely adományokból tartja el magát. Az adományok ellentételezéséről SZOLGÁLTATÁSAINK cím alatt kapnak ismereteket!
Az alapítók szakemberek, turkológusok, az egykori birodalom életének ismerői, kutatói. Így tehát : ha szereti és műveli az arab , perzsa, oszmán török stúdiumokat, vagy balkáni népek ,nyelvek , irodalmak tájak és műemlékei érdeklik útitársunkként hívjuk e szellemi kalandozásba!
Csupán azt kérjük : Ön is legyen jó értelemben:”ottomániákus,” nézeteink és álláspontjaink legyenek hasonlóak, vagy egyezőek!
A mi /h/arcélünkről kap tájékoztatást, ha betekint TÖRTÉNELMI MUSTRA és EURÓPAI ÁFIUM c. oldalainkra. Az ott lejegyzetteket vitaindítónak „medzslísz”-re azaz együttes disputára, gondolkodásra ajánljuk !
SZOLGÁLTATÁSAINK ellentételezéseként kapott juttatások, adományok nagy részét :EGY SZIGET, AMELY ÖSSZEKÖT: ADA-KALE című kiállítás finanszírozására kívánjuk fordítani. A „magyar kultúra „ hivatalos őrei és a pályázatokon „basáskodók-fosztogatók „ immár két ízben FINANSZIROZÁSI hiányra hivatkozva utasították vissza az egyébként idézem: „támogatásra méltó és igen kiváló ötletnek tartott pályázati anyag „-ot. Mi most a közlekedés, vízügy , hajózás , vendéglátás közgyűjteményeivel, valamint romániai levéltárakkal közösen kívánjuk minél hamarabb létrehozni. Még egy érdekesség : korabeli fényképek alapján győri építészmérnök hallgatók készítenék el a sziget erőd élethű 19-20 század eleji makettjét.
Történelmi Mustra Szolgáltatásaink Publikációk Elérhetőségek Galériák Támogatóink
Ottomania.hu
2008
A következő sorokat Osman Milehi az írnok jegyezte le a Hidzsra szerint 1428 –ban a keresztény naptár szerint pedig 2007-ben : „Az Oszmán Birodalom , akárcsak a többi kortárs monarchiák saját dinasztikus érdekeinek érvényt szerző s azt tűzzel vassal védő abszolút hatalom volt, A hétszáz éves fennmaradás mégis önmagáért beszél. Nem lehet párhuzamot vonni a különböző klánok és oligarchák „váltó gyilkosai” akik a szultánok kortársai, Európa hatalnokai valamint az egy turkomán aul /jurta telep / oszmán törzse között. A muszlim törzsi társadalom irányítás és igazgatás mély, de nemcsak empírikus gyökerű. Túlélte a birodalmat . Többé kevésbé jobban funkcionál a birodalom egykori területein napjainkban is, mint egyéb „importált „ uralmi rendszer. Legendás példa az Oszmán Ház . Azonkívül: zsarnokként trónoló európai uralkodók viszonylag egyöntetű nemzeteket irányítottak , ezzel szemben számos európai, balkáni és ázsiai nép élt a szultánok árnyékában a 13. századtól a 20 századig. Az „EU”-fórikus” világ szemlélet hirdetőinek keservére kénytelen kelletlen , az írott források-diplomácia levelek, útinaplók- elárulják: a 18 század közepéig a szultáni trón alattvalóiként közép európai területek lakosai , nem egy esetben , kedvezőbb életkörülményeket mondhattak magukéinak, némely nyugat európai országbeli kortársukénál. Az „egy akol egy pásztor „ uralkodási forma lejáratására mindent elkövetnek a liberális burzsoá politikusok. Ám az ő állításaik ma még költséges ideológiai eszmélkedések. Nem értek meg még történelmi kort s nem adtak jobb megoldásokat a történelem kihívásaira. Az Oszmán Birodalom viszont elég ideig tartott ahhoz, hogy karakteréről véleményt és következtéseket vonjunk le. A hosszú évszázados uralom titka nem csak a hatalmas hadi gépezetben, vagy a kiváló külső és belső hírszerzésben , ne tán a háremek ágyas erotikájában keresendők. Reálisabb utat akkor választunk, ha elismerjük: minden ceremónia mögött a nem elszigetelő kirekesztő, uralkodói koncepció rejlik!
- 15. századtól genovai kalmárok , velencei kalandorok és kémek Spanyolországból üldözött szefárd zsidók tömegei előtt nyílt meg a Fényes Porta. - A birodalom fájának lombhullásakor, a 18-19 században, az „európai forradalmi eszmék „ az abszolút monarchiák ellen ésszel és karddal küzdő menekültek ideológiájától sem rettent meg az ottomán díván. Magyar , lengyel szabadságharcosok
meghúzódhattak a szultáni pallos védelmében. A „megélhetési kém” Vámbéry Ármint sem várta II Abdülhamíd selyemzsinórja. Jóllehet tisztában volt azzal, hogy a jeles orientalista utazó szerájának híreit csengő fontokért árulja a brit hírszerzésnek! Az oszmán kormányzási reformok a tanzimat éveiben „Muhammad ment el a hegyhez „. A szultánok elhagyták szerájaik bélelt falait, hogy európai utazásokat tegyenek. Ekkortól új értelmű fogalom a szalonokban az „ottomán stílus „ . Kihatott az öltözködés a lakberendezés a fürdő kultúrára is. Népszerű viselet lett a frakkhoz hasonló sztanbulin a török fejfedő a fez , az intarziás, faragott szír és marokkói bútorzat , perzsa szőnyegek a törökös dohányzási eszközök és szokások. Az irodalomban Goethe Kelet- Nyugati Diván-jával jegyzi be nevét az orientalizmus hivei közé is .A romantikus próza irodalomban a francia tengerész-író Pierre Loti könyveiben az egyenjogúság gondolat- központú hölgy-olvasói bepillanthattak a szerájok és birodalmi háremek fantasztikum övezte világába. Verne Gyula és May Károly kalandos hősei beportyázták a birodalom rejtélyes szegleteit . A magyar írófejedelem Jókai Mór ottomán környezetben játszódó regényei Janicsárok végnapjai, Aranyember nagy olvasottságot élveztek. AZ EURÓPAI ÁFIUM-ÖRMÉNY TÖRÖK /V/ISZONY Zrínyi Miklós tollforgató hadúr a 17 században „az török áfium –tól óvott. Az emlegetett mákony négy évszázad multán elsősorban angol és orosz politikai boszorkánykonyhák mérgeként a néhai „mérgezőre „ az oszmán államra hatott.
II.Abdülhamíd volt az a szultán aki igen radikálisan csökkentette államának európai bankok számláin nyilvántartott adósságát. Tisztán látta: a financiális kiszolgáltatottság gyarmatosíthatja már amúgy is leépülő birodalmát, amelyet az öreg kontinens intrikusan „Európa betegeként „ diagnosztizált. Az imperialista gyarmattartók között legjobban Anglia és Oroszország fenekedett az ottomán állam ellen.
A 20 század elejétől kezdve brutális pogromokkal a cár kiüldözte az askenázi zsidóságot.A brit szigetek ködös világában egyre nagyobb számú anarchista, bal -liberális eszmélkedő a monarchiákat gyűlölő lelt menedékre. Először merényletek, majd az Angliában Oroszlánszívű Richard óta letelepedett pénzváltó zsidó bankárokkal a háttérben politikai követelések formájában jelent meg a kiválasztott népnek végleges hazát követelő cionizmus és testvére a populista szocializmus „mákonya”. Mindkettő gyökere azonos. Az erőskezű titkos rendőrségeket fenntartó uralkodóházak, így az Oszmán Ház is nem tolerálták a belső erjedést szítókat. Így jött el a diverzáns támadások ideje. Az oroszok az örményeket történelmi sérelmeik emlegetéseivel feltüzelték és hordáikat Anatóliában nagy létszámú kurd falvakra uszították. Állandósultak a dúlások , fosztogatások s az elfogott örmény diverzánsok tetteik mögött szultán bíztatását emlegették. Az ott élő kurdok és örmények között tarthatatlanná vált a helyzet Az anatóliai harcok , amelyek kurd-örmény csetepatéként indultak az Ifjú Török Mozgalom (örmény és zsidó származású tagjaik hallgatólagos közreműködésével )túlzott nacionalista politikájának nem állt érdekében hogy hatalomra kerülésükkel leállítsák az indulatokat A tények és helyszínek kellő ismeretének híján( vagy azok figyelembe vétele nélkül ) azóta is meglehetősen doktríner módon örmény mészárlásnak titulálnak és a szultanatus bosszújának és bűnének tartanak. A valóságban: az európai plutokrácia beindította felszámolását az Oszmán Ház ellen. Nem hagyhatta a „beteg ember” területein lévő olajmezőket egy család birtokában. Trónjukkal és a kalifátus eltörlésével fizetette őket. Ami ezután következett az napjainkban is tart. Természetesen nem oldódhatott meg a közel keleti és balkáni kérdés , a globalizált banki és fezőr tőke együttese támogatta háborúk következtében földünk nagy része hadműveleti terület. Emberek millióit öldösik azóta is. Egy cél teljesült csak:
Palesztínában a zsidóság országot alapíthatott egy olyan földön, amely egészen sohasem volt sajátjuk ! A korrupt adminisztrátor demokratákból választott UNIFORMIZÁLT közhatalmak A LÉT KÉRDÉSEINEK KIHÍVÁSAIVAL szemben vagy pökhendien , vagy pedig szemérmes strucc módjára viselkednek

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Web:.http:www.ottomania.hu
E-mail:.ottomania@ottomania.hu
Tel:.+36303822502
- Múzeológia, irodalom és fordítás - Oszmánkori életképek - Spirituális utazások MÚZEOLÓGIA: Köz és magángyűjtemények, galériák, kastélyok , kúriák lakberendezői , és beszerzőinek figyelmébe! Az oszmánkor mindenfajta tárgyának , ruházatainak , lakberendezési, könyvészeti(kalligráfia) és antik militária darabjainak ábrázolás és tervezés alapján egyedi legyártás .(mesterjegy, sorszám ). A korhű másolatok anyagai eredetivel azonosak, csupán most készített alkotások. Eredeti antik műtárgyak beszerzésének teljesítését is vállaljuk!
Megrendelések az adott ország ( arab és balkáni ) autentikus műhelyeiben kéz és iparművész mesterek kézimunkái ! A tárgyak időállóságára garanciát vállalunk, esetleges utólagos sérüléseik javítására is készen állunk! IRODALOM és FORDÍTÁS: Múzeumok, gyűjtemények magánkollekciók tulajdonában lévő műtárgyakon olvasható kalligráfiák, felíratok értelmezése, és fordítása : arab, perzsa , oszmán török nyelvről. A fordítást társaságunk szakemberei végzik, amelyről írásos dokumentumot kap a megrendelő.
Jól olvasható fotók alapján illetve ha ilyen nem lehetséges akkor a helyszínen végezzük el a munkát .( referencia : HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM ,BUDAPEST , DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM , EGER GYULAI VÁRMÚZEUM OSZMÁNKORI SZOBA , GYULA . PÉTERVÁRY MAGÁNGYÜJTEMÉNY , EGER –VILÁGOK FEGYVEREI FEGYVEREK VILÁGA kiállítás Eger Dobó Bástya) EGYEDI UJDONSÁG !!! OTTOMÁN BÁBSZÍNHÁZ
Eddig Magyarországon le nem fordított ill. kiadatlan „karagöz” árnyszínház Kúnos Ignác gyűjtése alapján . A szövegkönyvek fordítása valamint Vámbéry Ármin hagyatékából a „Borúra -Derű” 12 századi, a jól ismert 1001 éjszaka történeteinél ősibb keleti mesegyűjtemény bábszínpadi bemutatása. Ezek a gyermekek és mesés kedvű felnőttek kikapcsolódását garantálják ! Az eredeti szöveget Dr Hazai György akadémikus gondozza.
BÁBSZÍNHÁZAK, BÁBOSOK !Az eredeti szövegek fordításai valamint az árnyjátékhoz szükséges bábfigurák etalon példányai, zenei hanganyag társaságunknál kölcsönözhetők és igényelhetők ! OSZMÁNKORI ÉLETKÉPEK: Városi fesztiválok, várjátékok, igényes fogadások, konferenciák rendezvényeiknek ad egyéni hangulatot ottomán vezéri vendéglátói sátrunk. Amelyben korhű faszéntüzeléses „ocak „-on elegáns ottomán öltözetű , több nyelven beszélő fiatal fiúk és leányok főzik az arab kávét és a török teát. Hagyományos „serbet” -tel olthatják a keleti édességek kóstolása után szomjukat. A sátor előtt keleti kényelemben vízipipázhatnak, s amíg a nargilé meghitten bugyog, addig igény szerint elkészítik arab és latin betűs kalligrafált névtábláját , megrajzolják karikatúráját is. Kikapcsolódását és szellemi felfrissülését szolgálja a naponta egyszer fellépő keleti mesemondó, akinek hol szerelmes és pikáns , hol izgalmas történetein a hallgató elrévül addig , török cipőpucoló valódi török szerekkel és eszközökkel rendbe teszi lábbelijét.
Ezt a szolgáltatásunkat időben kell egyeztetni ! BALKÁNI SPIRITUÁLIS KIRÁNDULÁSOK: Klasszikus szúfi megfogalmazás: „az igaz gyöngy a kagyló könnye, de ha nem lennének óvó kagylóhéjjak, a tengerek sós pusztává száradnának”
A kelet bölcsei, a balkán élő lelkiismeretei, harcok, rendszerváltások túlélői a dervis „dedék „. Ők a megtartó kagylók, akiknek látogatásra szervezünk kis létszámu arra szellemileg , lekileg felkészülteknek „turista utakat . Azt , hogy az igazgyöngyöt egyből meglelik, nem ígérhetjük, de amit igen: idézzék fel lelki fülükkel a Beatles „mágikus misztikus utazás „ című dalát. Mi is hasonlót kínálunk: nem üzletszerű város nézést. Szellemi fertőzés helyett lelki felüdülést kívánunk!
Úti célok : Bosznia -Hercegovina, Kosova- Metohija, Makedónia működő dervis tekkijái(kolostorai ) Amennyiben követni kívánja May Károly a „Balkánon át „ regényhőseit , jelentkezzen és kérjen részletes tájékoztatást elektromos postánkon keresztül !
Kiadott könyvek és publikációk letölthető formátumban
Szfinx az Egri gimnázium szertárában A rendőr és a ló Dzsingisz Kán haragjának napja A Damaszkuszi mesemondó és az arab lovag Visza az ágyúkat Eger várának Cabir Demirici elemzése George Friedman könyvéről
Heves Megye Közgyűlése
www.hevesmegye.hu Eger Város Önkormányzata
www.eger.hu MKB Bank Területi Fiókja és Igazgatósága
www.mkb.hu Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet
www.agriatksz.hu Tanker '97 Kft
Stühmer Kft. Édesipari Üzem-Eger
www.stuhmer.hu Egri Pasa Sátra
www.egripasasatra.com